Forsikring, bank, sparing og pensjon i Gjensidige

En helt ny form for eiendomsmegling

Vi lanserer Gjensidige Bolig­handel. Når du skal selge bolig, hjelper vi deg hele veien fra verdi­vurdering til gjennom­ført salg — og i hele 5 år etter over­takelsen.

Fordeler for deg som Gjensidige-kunde

Hvis du samler forsikringer eller bankprodukter hos oss, får du fordeler og rabatter. Vi er også det eneste forsikringsselskapet i Norge som kan gi deg kundeutbytte.